żywice

impregnujące -
cienkopowłokowe -
średnowarstwowe -
jastrychy -

samopoziomujące

ABS Optiroe-
Panbex -

 

 

 

 

 

 

Salon parkietów i podłóg
42-200 Częstochowa
ul. Goszczyńskiego 1
tel. +48 (34) 361 52 63
tel. +48 (34) 368 07 48